OFERTA

 

  Elektroliza ZŁOTA 

 

Urządzenie IAO/A służy do otrzymywania złota próby 999,9/1000, przy próbie wyjściowej 900/1000 i maksymalnej zawartości srebra wynoszącej 5%.

Stosowanym elektrolitem jest kwaśny roztwór chlorku złota w proporcji 80 g/l. 

Urządzenie składa się z komory podzielonej na dwie części, osadzonej na tacy zabezpieczającej przed rozlewami.

Komora wyposażona jest w system odsysaczy do cieczy i skroplin. .

 

Całość urządzenia, wykonanego z polipropylenu samogasnącego umieszczona jest pod okapem. 

 CZAS TRWANIA

Produkcja dobowa wynosi od 12 do 15 kg dla każdej z dwóch wanien o pojemności 35 litrów.

 

 

 

 

Każda z dwóch wanien elektrolitycznych wyposażona jest w:

 

- 4 szt. prętów anodowych, na każdym z których można zawiesić 2 anody o wadze ok. 2 kg każda wraz z workami z materiału kwasoodpornego.

 - 5 szt. prętów katodowych wraz z odpowiednimi katodami z tytanu.

Temperatura i poziom elektrolitu regulowane są odpowiednio przez termostat oraz ostrzeganie o osiągnięciu minimalnego poziomu cieczy.

 

Komora wyposażona jest w pompę magnetyczną, zapewniającą cyrkulację elektrolitu.

 

Elektrolizer wyposażony jest w kwasoodporną tablicę elektryczną, w której znajdują się wszystkie sterowniki odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzenia..

 

Urządzenie zawiera w zestawie:

•          Kondensator z polipropylenu

•          Wózek do płukania gąbek złota

Urządzenie wyposażone jest w wieżę absorpcyjną dla utlenienia NOx i przemywania oparów kwasu. Wieża jest specjalnie zaprojektowana, aby zmaksymalizować wydajność absorpcji NOx i umożliwienie odzyskania i ponownego użycia rozcieńczonego kwasu azotowego aż w 20%. Filtracja wstępnie przygotowanego złota odbywa się przy użyciu filtrów typu Buchnera lub specjalnych wirówek.Czystość tak przygotowanego złota może wynieść do 995,0